Het groene medicijn, nu gratis beschikbaar!

Hak-van-NispenDe landelijke overheid trekt haar handen af van de natuur. Natuur is ‘gedecentraliseerd’ naar de provincie. De ontwikkeling van de Ecologische hoofdstructuur is tot stilstand gekomen en op Staatsbosbeheer wordt fors bezuinigd. In de aanstaande natuurvisie zal veel ruimte gegeven worden aan de samenleving. Maar hoe dan? Gelukkig pakken burgers de handschoen op. Achtertuinen, buurtparkjes en volkstuintjes zijn net zo goed natuur en we zien dat mensen deze natuur dichtbij weer meer en meer gaan waarderen en hun handen uit de mouwen steken.

Groen Dichterbij

Op 23 november jl. mocht ik als jurylid bij GroenDichterbij prijzen uitreiken aan de icoonprojecten per provincie. Uit de 700 groene buurtinitiatieven op de website hebben wij er voor elke provincie één weten te kiezen. Het is interessant om te zien dat er zoveel mensen in buurten met groen aan de slag zijn gegaan en dit serieus opgepakt hebben. Het is een signaal dat de energieke samenleving bestaat en dat als de mensen ruimte mogen nemen, dat ze dat dat ook doen. In veel gevallen leidt het tot kwaliteitsverhoging van de omgeving, versterking van de sociale structuur en daarmee ook de waarde van de huizen. Kortom welvaart en welzijn worden versterkt vanuit de groene buurtprojecten.

Energieke samenleving? Verrassende ontmoetingen!

In de groene buurtprojecten zie ik verrassende verbindingen ontstaan. Zo zie je in het project Groene Woud in Tilburg de verbinding tussen autochtonen, allochtonen en reïntegreerders. Het gaat allang niet meer om alleen die paar vierkante meters tuin. Die tuin is de veilige basis om samen te werken en elkaar als gelijken te respecteren. De impact is dan ook veel groter in de buurt. Zo zijn vanuit de tuin ook taalcursussen, een kringloopwinkel en steun aan mensen met lange inkomens in het besparen op kosten, gestart. Toen ik daar hoorde van iemand dat de tuin zijn leven heeft gered, doordat het hem uit zijn depressie haalde, toen wist ook weer waarvoor we dit moeten ondersteunen.

Een ander mooi voorbeeld vind ik de combinatie van jong en oud. In Stadstuin Middelburg Zuid is er een tuin gemaakt tussen een verzorgingstehuis en de naastgelegen school. Inmiddels vindt er regelmatige uitwisseling plaats tussen jong en oud, wat voor beide partijen belangrijk, maar ook leuk en leerzaam is. En ook in Goes is een park ingericht juist om overgewicht bij iedereen en eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Je ziet dat daar generaties door elkaar en met elkaar genieten.

Een derde voorbeeld is de groene speelpleinen. Fonds 1818 is hiermee in de regio Haaglanden begonnen. Groene speelpleinen maken dat kinderen hun creativiteit veel beter kwijt kunnen en anders gaan spelen. En dat zij natuur ook anders gaan zien dan aanharkte bosjes met een geasfalteerd pad waar je niet vanaf mag. Ook Staatsbosbeheer propageert dit met haar speelbossen.

Groen is een geweldig medicijn

Onderzoek van Agnes van den Bergh toont aan dat groen een geweldig medicijn is. Het helpt tegen stress, overgewicht, ADHD, helpt bij bewegen, bij tegengaan eenzaamheid, gezonde lucht. Groen is zowel preventief als curatief belangrijk om je lekker te voelen en gezond te blijven. IVN heeft daar een mooie factsheet van gemaakt.

Als bioloog ben ik blij met deze herwaardering van het kleinschalige buurtgroen. Laten we vooral genieten van de natuur dichtbij. Dat is het begin, of dat nu het schoolplein of de achtertuin is. En als de gemeente bespaart op groenbeheer en ons burgers de kans geeft om zelf iets moois te maken van de perkjes, dan krijgen we echt andere buurten en een andere samenleving. Ik zie dat groen, sociaal en economie hier hand in hand gaan met als resultaat de ontwikkeling van een energieke samenleving. Daar word je toch blij van?

Hak van Nispen
januari 2014

bregje | energie besparen | energieakkoord | energiebesparing | energiecoach | gedrag | hak | imke | wooncomfort