banner beleid

Er liggen prachtige landelijke ambities om te komen tot een duurzame samenleving. Grote akkoorden zijn gesloten, zowel nationaal als internationaal. De problemen zijn in veel gevallen bekend. Maar de vraag is: hoe komen we tot concrete oplossingen? Daarvoor is draagvlak, creativiteit en betrokkenheid van een breed publiek noodzakelijk. 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid blijkt daarom steeds weer: duurzaamheid is mensenwerk. Wij helpen u schakelen tussen strategische, tactische en operationele niveaus, opdat u te allen tijde de taal hanteert die uw doelgroep aanspreekt en begrijpt. We helpen u om uw boodschap te vertalen van beleid naar praktijk en omgekeerd. Samen met u monitoren en ontwikkelen we beleid en bereiden we de uitvoering daarvan voor; praktisch, creatief en effectief.

Waar staan we?

Monitoren en evalueren: duiden van cijfers en lijstjes
Er bestaan allerlei instrumenten voor de monitoring van ‘duurzaamheid’ in de breedste zin van het woord. Maar de grote omvang van het thema 'duurzaamheid' maakt meten niet eenvoudig. Zo belandt een gemeente op de ene ranglijst in de top vijf, terwijl met de andere methodiek nauwelijks punten worden gescoord. Meten is daardoor zeker niet altijd weten!

Waar komen de verschillen vandaan? Waar liggen uw prioriteiten? Wij verzorgen de monitoring van uw duurzaamheidsbeleid en vergelijken en duiden de resultaten van metingen. Staat u aan de vooravond van nieuwe beleidsontwikkeling, dan dient de 'QuickScan Duurzaamheid' als een nulmeting en kunt u goed geïnformeerd beginnen aan de ontwikkeling van beleid. Is uw beleid reeds geïmplementeerd, dan biedt de QuickScan Duurzaamheid inzicht in de effecten ervan, op basis waarvan u kunt besluiten uw huidige beleid door te zetten of juist te wijzigen.

Waar gaan we naartoe?

Beleidsontwikkeling: met de goede personen de juiste taal spreken
Wij ondersteunen overheden en organisaties bij het ontwikkelen van beleid. Dit kan variëren van een visie op duurzaamheid of duurzaamheidsbeleid voor gemeenten, regio’s, provincies, corporaties, NGO's, onderwijsinstellingen of midden- en kleinbedrijven. We zoeken hierbij samen met de opdrachtgever naar de balans tussen ambitie en realisme, om zo de grootst mogelijke kleine stap te zetten richting een duurzame samenleving.

Wat gaan we doen?

Plannen maken: de juiste instrumenten kiezen
Talloze rapporten vol fraaie plannen liggen in de kantoorlades van menig ambtenaar. En ook al zijn die plannen vaak uiterst zorgvuldig en professioneel samengesteld, als deze plannen niet gedragen worden door de betrokken partijen, dan komt er vaak weinig van de grond. Werken met en in de energieke samenleving vraagt om het opstellen van ambities, agenda's en beleid samen met de samenleving. En ook burgers worden professionele partners van het bedrijfsleven en de overheid. De overheid krijgt steeds meer een faciliterende, in plaats van een dicterende rol. Dit heeft een grote invloed op het type plannen dat gemaakt wordt en de rollen die verschillende actoren daarin hebben. In onze aanpak zorgen wij er daarom voor dat alle betrokken partijen aangehaakt zijn.

drs. B. (Bregje) van den Brand
Senior adviseur

(030) 635 89 02
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer over Bregje

Bregje