banner beleid

Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland (SPDE) richt zich op de uitvoering van het energiebeleid in heel Noord-Holland. De focus ligt daarbij op bestaande en nieuwe woningen. Om dit goed te laten functioneren moet internationaal, landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid samen komen en dit moet optellen tot een effectieve aanpak. Dit varieert van de uitvoering van het energieakkoord tot warmtenetten of isolatiesubsidies. SME Advies verzorgt dit Servicepunt samen met DWA, waarbij SME communicatie en kennismanagement voor haar rekening neemt.

Via regionale ondersteuning en door thematische ondersteuning wordt zorg gedragen dat de benodigde kennis ook echt op de juiste plaatsen wordt ingezet. En dat daarmee lastige keuzes op een goede manier gemaakt kunnen worden. Hiertoe is nodig dat zowel ambtenaren als bestuurders met de kennis kunnen werken. Naast kennis en beleid is het van belang dat de uitvoering voldoende voortgang kent, daartoe wordt vanuit het SPDE de monitoring verzorgd. 

Voor meer info kijk op: www.servicepuntduurzameenergie.nl

Referenties beleid

Scan duurzaamheidsbeleid Rijswijk: krijgen we natte voeten?

De gemeente Rijswijk wilde (net als verschillende andere gemeenten) weten waar ze nu precies staan…

Dille en Kamille

Daar waar eind vorige eeuw milieu en duurzaamheid vooral iets was van overheden en maatschappelijke…
Default Image

Duurzaamheidsagenda gemeente Leusden

De gemeente Leusden wil graag, samen met bedrijven, bewonders, maatschappelijke organisaties etc.,…
Default Image

Natuur en gezondheid Goes

De gemeente Goes en de provincie Zeeland hebben samengewerkt om een groene randzone van Goes in te…