bomen

Wat zijn belangrijke elementen bij het vormen van een netwerk? Wanneer initieer je zelf een netwerk of sluit aan bij een bestaand netwerk? En niet onbelangrijk: wie bepaalt de focus en inhoud? Wij ondersteunen overheden en andere organisaties bij het vormgeven van de juiste opzet van het netwerk en het opzetten en faciliteren van netwerken.

Het doel

Nuttige netwerken
Dagelijks komt iedereen in aanraking met verschillende netwerken. Aan sommige netwerken verbinden we ons omdat we het leuk vinden, zoals veel vrije tijdsverenigingen of sommige sociale media. Voor andere netwerken geldt dat mensen zich er alleen bij zullen aansluiten, wanneer zij het nut inzien van het netwerk. Het duidelijk formuleren van het doel van een netwerk is dan ook essentieel. Alleen als dit is bepaald, kan gewerkt worden aan de realisatie.

[Een doel kan breed zijn (wij willen meer biodiversiteit) of smal (bewoners van de Europalaan gaan zelf de bermen onderhouden). Op basis van het geformuleerde doel kiezen wij voor het opzetten van een nieuw netwerk of aan te sluiten bij een bestaande structuur.]

Initiatief en termijn

Eigenaarschap is van belang
Soms ontstaat de vraag om een netwerk vanuit de doelgroep zelf, soms initieert een derde partij het (top-down) opzetten van een netwerk voor een specifieke doelgroep. In beide gevallen geldt dat het belangrijk is te bepalen wie eigenaar is (de derde partij of doelgroep) en voor welke termijn het netwerk moet functioneren. Pas als vooraf duidelijk is hoe lang en waarvoor een netwerk dient weten de (toekomstige) netwerkleden wat van hen gevraagd wordt, wat ze kunnen verwachten en wat niet.

Voor en door deelnemers

Draagvlak is kritieke factor
Een van de succesfactoren van een netwerk is de mate waarin het door de deelnemers of doelgroep gedragen wordt. Zij moeten zich herkennen in de activiteiten, het taalgebruik en inhoudelijke focus van het netwerk. Bij het vormen van een netwerk in naam van een opdrachtgever nemen wij dan ook de tijd ons te verdiepen in de doelgroep en potentiële deelnemers.

Referenties netwerken

Slimme en gezonde stad

Het ministerie van I&M wilde in het kader van het nieuwe milieubeleid kijken hoe nieuwe doelen en…

Diverse trainingen gericht op gedragsbeïnvloeding, participatie en betrekken van stakeholders

Onze kennis en ervaring uit diverse projecten hebben we gebundeld in trainingen voor diverse…

EnergieEducatie.nl

De portal voor onderwijs en energie

Groen Dichterbij

Groen Dichterbij is een netwerk dat is opgezet door IVN , Oranje Fonds, Buurtlink en SME Advies met…
Default Image

Energiegesprekken Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is samen met kernpartners bezig om het Programma Nieuwe Energie voor…

Watereducatie.nl

Dé portal voor onderwijs en water.

Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland (SPDE) richt zich op de uitvoering van het…