bomen

De provincie Overijssel is samen met kernpartners bezig om het Programma Nieuwe Energie voor 2017-2023 vorm te geven. In dit programma werken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om de Overijsselse ambitie op gebied van nieuwe energie te vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma. Wij werken hieraan mee door ook de "unusual suspects" te betrekken bij de energieontwikkelingen in Overijssel.

Je hoort regelmatig over duurzame technieken waarmee je thuis energie kunt besparen, maar wat stelt dat eigenlijk voor? We touren met de NEO-bus door Overijssel om uiteenlopende doelgroepen hierover te informeren en input op te halen voor de plannen voor de provincie. In een poppenhuis vol met tips over energiebesparing en energieopwekking kunnen kinderen en hun ouders zien wat zij zelf in huis kunnen doen en aan de hand van diverse spellen wordt zichtbaar wat duurzame energie in jóuw regio, wijk en huis betekent.

De komende maanden rijdt de NEO-bus dwars door Overijssel, langs verschillende evenementen als de Snertloop in De Lutte, de Winterfair in Staphorst en tijdens de Groene Vlag-uitreiking van Eco-Schools aan AOC De Groene Welle in Zwolle. Met NEO on Tour willen de kernpartners van Nieuwe Energie Overijssel alle inwoners van de provincie Overijssel betrekken bij het doel om gezamenlijk 20% energie duurzaam op te wekken in 2023.

Lees meer op www.overijsselheeftnieuweenergie.nl.

Referenties netwerken

Slimme en gezonde stad

Het ministerie van I&M wilde in het kader van het nieuwe milieubeleid kijken hoe nieuwe doelen en…

Diverse trainingen gericht op gedragsbeïnvloeding, participatie en betrekken van stakeholders

Onze kennis en ervaring uit diverse projecten hebben we gebundeld in trainingen voor diverse…

EnergieEducatie.nl

De portal voor onderwijs en energie

Groen Dichterbij

Groen Dichterbij is een netwerk dat is opgezet door IVN , Oranje Fonds, Buurtlink en SME Advies met…

Watereducatie.nl

Dé portal voor onderwijs en water.

Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland (SPDE) richt zich op de uitvoering van het…