bomen

Leren voor duurzame ontwikkeling op een praktische en aantrekkelijke manier een blijvende plek geven in het Nederlandse onderwijssysteem: daar spannen wij ons voor in. Dat doen we door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. We verrijken, versterken en versnellen landelijke en internationale ontwikkelingen rondom leren voor duurzame ontwikkeling.

Wij richten ons op het systeem onderwijs en de plek van duurzaamheid daarin. Wij helpen het huidige systeem zich dusdanig te ontwikkelen dat de goede materialen, activiteiten en locaties hun weg vinden naar het onderwijs. We denken mee in nieuwe aanpakken en zorgen voor provinciale of landelijke opschaling van educatieve en beleidgerelateerde onderwijsprogramma’s. Daar waar er gaten vallen, spannen wij ons samen met partners in om deze in te vullen en het systeem te verrijken. Onze programma’s werken aan een structurele verankering binnen de school en in het gedrag van leerlingen, studenten en docenten: zonder wijzende vingertjes en met een flinke dosis motivatie.

Transformatie van het onderwijssysteem

Betekenisvol leren met hart, hoofd en handen
Leren voor duurzame ontwikkeling gaat over leren zorgen voor jezelf, voor anderen en voor de wereld om je heen. Daarvoor zijn wereldburgerschap, systeemdenken en handelingsperspectief cruciaal. De transitie van het onderwijs naar een systeem waarin dergelijk invalshoeken centraal staan, vindt niet plaats van de een op de andere dag. Het gaat om een systeemverandering van binnenuit; integraal en vakoverstijgend. Voor zulke veranderingen is het noodzakelijk dat mensen willen en kunnen veranderen. Het betekent dat je oude systemen moet loslaten zonder dat je zeker weet dat de nieuwe systemen direct opleveren wat je wilt. Dat vergt tijd en energie.

Wij spannen ons daarom in om duurzaamheid op praktische en aantrekkelijke wijze een blijvende plek te geven in het huidige onderwijssysteem. Met behulp van internationale programma’s als Eco-Schools ondersteunen we structurele verankeringen binnen scholen en in het gedrag van leerlingen, studenten en docenten. We ondersteunen hen om zélf aan de slag te gaan met duurzaamheid op hun school. Zij enthousiasmeren medeleerlingen, schoolpersoneel en ouders en vormen zo het begin van een beweging naar een nieuwe norm: op de school, thuis en in de wijdere omgeving. De school is niet langer alleen een fysiek plek waar cognitief geleerd wordt, maar het centrum van betekenisvol leren met hart, hoofd én handen.

"De leerlingen transformeerden van zwijgende grote vraagtekens in ware ideeënbussen. De ideeën bleven maar komen en ze werden al enthousiaster."

Clusius College Purmerend

Lees meer op de website van Eco-Schools

greenrun clusius purmerend

De fysieke en sociale leeromgeving

De school als buurthuis
Scholen vervullen belangrijke functies in wijken, dorpen en steden. De leeromgeving van kinderen en jongeren is dan ook groter dan de school zelf; naast de school als fysieke plek is voor leerlingen de directe leefomgeving de belangrijkste leeromgeving. Het is een uitdaging voor scholen en docenten om die omgeving actief te gebruiken. Hoe uitdagend is het om het openbaar groen (mede) te beheren, een stuk buurt schoon te houden, ouderen te helpen, kennis van voortgezet onderwijs te delen in basisonderwijs, te leren van wat bewoners doen en ga zo maar door. Vice versa is de kennis en kunde van bewoners wat betreft bijvoorbeeld groen, energiebesparing of afvalinzameling vaak waardevolle hulp voor scholen.

Gebouw en omgeving als lesmateriaal
Schoolgebouwen staan volop in de belangstelling, want de gemiddelde staat van onderwijshuisvesting in Nederland is bedroevend slecht. Met een platform als EnergieEducatie zorgen we ervoor dat de verduurzaming van het onderwijs hand in hand kan gaan met de verduurzaming van onderwijshuisvesting. Zo is het schoolgebouw niet langer een (vervelende) leerdoos, maar een lesmateriaal dat een waardevolle aanvulling is op het bestaande onderwijs. Bovendien vormt het leren over duurzaamheid een prachtige start voor de verduurzaming van het schoolgebouw.

"Op het dak van de prachtige nieuwe school liggen zes zonnepanelen. De opbrengst van deze panelen valt in het niet vergeleken bij het totale energieverbruik van de school; de panelen zijn in eerste instantie dan ook vooral bedoeld als lesmateriaal!"

AOC Oost Twello

Lees meer op EnergieEducatie.nl

aoc oost twello groepsfoto

 

Roald Severens
Adviseur

(030) 635 89 03
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer over Roald

roald 3