bomen

Met de portal EnergieEducatie.nl willen wij een impuls geven aan de samenwerking op het gebied van EnergieEducatie, zodanig dat het bestaande educatieve aanbod van de beste kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid zichtbaar wordt en via de beschikbare infrastructuur snel en effectief bij gebruikers aankomt. De website is daarom het resultaat van meerdere samenwerkende partijen.

Themawerkgroep NME & Energie (DuurzaamDoor en Platform NME)
Platform NME werkt samen met DuurzaamDoor aan de professionalisering van het NME-werkveld. Eén van de themawerkgroepen die gefaciliteerd wordt vanuit deze samenwerkingsovereenkomst PlatformNME-Duurzaamheid is de Themawerkgroep NME & Energie. Deze werkgroep is actief sinds eind 2014 en bestaat op dit moment uit een actieve kerngroep van zo’n 10 NME-ers uit het land, met daaromheen een ‘geïnteresseerde schil’ van nu zo’n 25 NME-ers en overige geïnteresseerden. De werkgroep heeft het portfolio van kwalitatief goede producten op het gebied van EnergieEducatie samengesteld, dat op de portal EnergieEducatie.nl is gepresenteerd.

Green Deal Scholen (RVO)
RVO is samenwerkings­partner in de uitvoering van de Green Deal Scholen en verantwoordelijk voor de hoofdlijn ‘ontsluiten educatief aanbod op het gebied van energie’. Voor de uitvoering van deze hoofdlijn wordt gebruik gemaakt van de portal EnergieEducatie.nl.

Energiedialoog Junior (Ministerie van Economische Zaken)
Het kabinet wil die kracht uit de samenleving nadrukkelijk inzetten bij de keuzes die de komende decennia onvermijdelijk zijn. Daarom is de energiedialoog gestart: een initiatief om in Nederland het gesprek over energie van de toekomst dichtbij te brengen. Voor het betrekken van kinderen bij deze landelijke dialoog wordt gebruik gemaakt van de portal EnergieEducatie.nl.

energiedialoog junior

 

Lees meer op EnergieEducatie.nl

Referenties onderwijs

Eco-Schools

Hét internationale keurmerk voor duurzame scholen

DuurzaamDoor en Platform NME

Sociale innovatie voor de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie

Watereducatie.nl

Dé portal voor onderwijs en water.

Gastlessen over water

Gastsprekers uit de watersector

Waardevolle School

Maatschappelijk leertraject voor en door de bouw- en vastgoedsector

Energieke Scholen

Lespakketten voor energiebesparing en een gezond binnenmilieu