logo eco schoolsEco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. Het keurmerk Eco-Schools is in 1994 ontwikkeld door de Foundation for Environmental Education (FEE) als invulling van de afspraken van de VN conferentie 'Environment and Development'. In Wales, Denemarken en Engeland is een pilot uitgevoerd, waarna het concept in verschillende landen overgenomen.

In Nederland is richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Er nemen nu zo'n 115 scholen deel. Het keurmerk is in Nederland eigendom van IVN Nederland. Het beheer en de uitvoering is uitbesteed aan SME Advies.

Student-led change

Samen met leerlingen aan de slag
Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. Er moet ruimte zijn om te experimenteren met eigen oplossingen en handelingsperspectieven. Met een focus op gedrag en educatie daagt de Eco-Schoolsmethodiek uit tot het nemen van zeer veelzijdige maatregelen binnen de mogelijkheden van de school. De leerlingen/studenten gaan zelf op zoek naar hoe het geregeld is in de school en wat er beter kan rondom verschillende duurzaamheidsthema’s.

Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Zij maken duurzaamheid bespreekbaar en brengen de school in beweging naar een nieuwe situatie. Dit leidt tot verrassende inzichten en maatregelen die echt effect sorteren. De leerlingen enthousiasmeren medeleerlingen, schoolpersoneel en ouders en vormen zo het begin van de verandering. Deze methodiek is gebaseerd op ISO 14001. Kern van de ISO-systematiek is dat de organisatie zélf aangeeft wat die gaat doen en dat gemonitord wordt of de gestelde doelen worden gehaald en de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.

Leer meer over Eco-Schools

Referenties onderwijs

EnergieEducatie.nl

De portal voor onderwijs en energie

DuurzaamDoor en Platform NME

Sociale innovatie voor de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie

Watereducatie.nl

Dé portal voor onderwijs en water.

Gastlessen over water

Gastsprekers uit de watersector

Waardevolle School

Maatschappelijk leertraject voor en door de bouw- en vastgoedsector

Energieke Scholen

Lespakketten voor energiebesparing en een gezond binnenmilieu