Wij hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord of maatschappelijk betrokken ondernemen (MVO). Voor ons is dat meer dan een keer per jaar een ‘feel good’-activiteit en papierrecycling. Wij denken dat een organisatie pas echt aan duurzaamheid werkt als de goede activiteiten ook aansluiten op de primaire business van de organisatie. Alleen dan wordt de expertise goed ingezet en is er een kans op continuïteit vanuit het belang voor de organisatie zelf. Dan snijdt het mes aan twee kanten.

Wat wij o.a. doen:

  • Verantwoord milieubeleid inzake inkoop, groene energie, recycling, afval e.d.
  • Goed binnenmilieu en goede werkomstandigheden (Arbo) voor personeel en gasten.
  • Actief stagebeleid, met de mogelijkheid voor drie stagiaires.
  • Initiatiefnemer en lid Platform natuur- en milieueducatie Nederland.
  • MVO tarief voor IVN Nederland.
  • MVO tarief voor NME-werkzaamheden.
  • Continuïteit van educatieve programma’s van SME als tijdelijk financiering ontbreekt.