banner overig

Voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft SME het proces begeleid voor het opstellen van het Actieplan Duurzaamheid voor de komende jaren. Opgezet door de gemeente, ingevuld door een betrokken samenleving. Met het oog op praktische uitvoerbaarheid.

We startten het proces door te bespreken welke thema’s prioriteit krijgen in het nieuwe Actieplan. Ingeklemd tussen de A15 en de A16 is luchtkwaliteit in Hendrik-Ido-Ambacht een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast kozen we ervoor om te focussen op energie, klimaatadaptatie en circulaire economie & afval. Ook ‘samen doen’ werd een thema, zodat er expliciet aandacht is voor de voorbeeldrol van de gemeente, Fair Trade gemeente worden en het opbouwen van een duurzaam netwerk van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We onderzochten eerst in een bureaustudie hoe ver de gemeente al is met deze thema’s, vergeleken met landelijke doelstellingen. Ook bekeken we wat de regionale energiestrategie voor consequenties heeft voor Hendrik-Ido-Ambacht.

Samen aan het werk

Daarna organiseerden we een kick-off voor ambtenaren, een strategisch overleg met het college van B&W en een discussiebijeenkomst voor raadsleden. Zo werden zij elk op hun eigen niveau (uitvoerend, beleidsmatig, sturend, kaderstellend) en met een passende werkvorm uitgedaagd om ambities te formuleren. Met deze ambities draagt de gemeente bij aan de opgave die er ligt vanuit landelijke doelstellingen. Hierbij is rekening gehouden met de lokale situatie, het schaalniveau, de positie en de invloedssfeer van de gemeente zodat het in de praktijk werkbaar is.

Een pragmatisch beleidsplan

De nadruk in het proces lag hier uitdrukkelijk op de uitvoering. Op een goedbezochte meedenkavond kregen aanwezigen eerst uitleg van het waterschap over de effecten van klimaatverandering, met behulp van een schaalmodel van de regio dat volloopt met water. Vervolgens gingen zij na een korte toelichting aan het werk om voor elk thema acties te formuleren die bijdragen aan de gekozen ambities en die passen bij wat er speelt in de samenleving. Tenslotte daagden we ze uit om na te denken over hun wensen voor- en verwachtingen van een duurzaam netwerk. Deze avond leverde mooie acties op, zoals het belonen van het verwijderen van asbestdaken met een sedumcassette, zodat een asbestdak verandert in een klimaatdak. Er wordt ingezet op duurzaamheidseducatie en op het creëren van een goede leefomgeving voor bijen en andere berstuivers. Wie niet op de avond kon of wilde zijn, kon via een online enquête zijn bijdrage leveren. Op die manier zijn bijzonder veel reacties gegeven, die ook hebben geleid tot maatregelen én tot de eerste geïnteresseerden voor het duurzame netwerk.

Het uiteindelijke Actieplan vatten we samen in een infographic, omdat een verhaal in één oogopslag voor veel mensen toegankelijker is dan een rapport. 

2019 10 22 Infographic Hendrik Ido Ambacht

Groeimodel

In het Actieplan zijn de maatregelen opgenomen die nu kunnen worden uitgevoerd en die zoveel mogelijk mensen inspireren om ook een bijdrage te leveren. De maatregelen waar nu geen geld of capaciteit voor is, zijn in het Actieplan opgenomen op een reservelijst. Na 2 jaar evalueert de gemeente de voortgang en wordt opnieuw bepaald welke maatregelen prioriteit krijgen. Zo kan de gemeente inspelen op actuele ontwikkelingen en houdt tegelijkertijd de lange-termijn-maatregelen in beeld.

Het Actieplan is unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Wil je weten of zo’n interactief proces ook iets voor jouw gemeente is? Of wil je overleggen hoe jullie een duurzaam netwerk kunnen opzetten? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact ons op!

Meer weten?

Hak

Hak van Nispen

 (030) 635 89 11

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk ook

Beleid & proces
/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fbiodiversiteit_gemeenten.jpg&w=321&h=193&zc=1
05 okt 2021 door Frans

10 tips voor gemeenten: inwoners en…

Beleid & proces
/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FQuickscan_circulaire_economie_1.jpg&w=321&h=193&zc=1
17 juni 2021 door Jurgen

Kansen voor Circulaire Economie in…

Beleid & proces
/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Factueel%2F2021%2Fklimaatadaptatie_gemeenten.jpg&w=321&h=193&zc=1
26 mei 2021 door Frans

10 tips voor gemeenten: klimaatadaptatie