banner overig

Begin dit jaar onderzocht SME namens de Groene Hart Rekenkamer hoe effectief en efficiënt vier gemeenten in het Groene Hart te werk gaan bij de uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid. Het leverde interessante informatie op over de ambities, interne betrokkenheid, en participatie van partijen uit de samenleving. Ook kwamen er beperkingen in de uitvoering naar boven. Benieuwd naar de effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid in jouw gemeente? Neem contact met ons op!

Het onderzoek startte met een bureaustudie om de huidige stand van zaken en de wijze van uitvoering voor Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas af te leiden. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met raadsleden, wethouders, ambtenaren partijen uit de samenleving, de Omgevingsdienst, de regionale NME en de RES-projectorganisatie, om een beeld te krijgen van de samenwerking.

Handvatten voor verdere sturing

Het doel van de Groene Hart Rekenkamer was niet om gemeenten ergens op ‘af te rekenen’, maar om handvatten te bieden voor verdere sturing. Een milde en positieve insteek, waar gemeenteraden hun voordeel mee kunnen doen. De bureaustudie en interviews leverden ons veel informatie op over de beleidskaders, de inhoudelijke resultaten en het proces van opstellen tot uitvoering. Aan de hand van een toetsingskader stelden we vast op welke onderdelen het goed ging en waar kansen of juist risico’s lagen.

Constateringen

Uit het onderzoek bleek dat de vier gemeenten een groot deel van hun aandacht op de energietransitie focussen. Er is intern draagvlak, motivatie, betrokkenheid en samenwerking. Hierdoor is de uitvoering grotendeels effectief en efficiënt. Wel zien we dat er bij het opstellen van de RES sprake is van een spanningsveld tussen de opgave voor het opwekken van energie en de beperking dat er geen windmolens in het Groene Hart geplaatst mogen worden.

Ook viel op dat het thema biodiversiteit langere tijd minder hoog op de agenda stond. Dit thema wint nu meer aandacht door actuele zaken, zoals het stikstofdossier en de massale bijensterfte.

Op het gebied van participatie is in het Groene Hart nog winst te behalen. Een duurzame samenleving kan niet plaatsvinden zonder inzet van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om een faciliterende, responsieve, maar ook proactieve houding van de gemeente. Dat besef is er wel in de vier gemeenten, maar de uitvoering kan wat steviger.

Rol van de raad

We zien vier zeer betrokken gemeenteraden, die duurzaamheid belangrijk vinden en er graag (meer) op willen sturen. Raden lijken nu wat afwachtend en zoeken naar handvatten om te sturen of te versnellen. De transitie naar een duurzame samenleving is een grote en complexe opgave, waardoor het sturen hierop niet eenvoudig is. Een beleid met duidelijke thema’s, meetbare doelen en een stevige uitvoering helpt om richting en sturing te geven.

Ook de huidige stand van zaken weten?

Is jouw rekenkamer(commissie) ook van plan om duurzaamheid op de agenda te zetten het komende jaar? SME heeft alles in huis om daarbij te helpen: ervaring met rekenkameronderzoeken (methodiek), inhoudelijk verstand van duurzaamheid, kennis van de gemeentelijke organisatie en (belevings)wereld en de ervaring in de optimalisatie van (digitale) participatie van inwoners, bedrijven en organisaties. Neem contact met ons op om van gedachten te wisselen.

Meer weten?

Jurgen

Jurgen Broeders

 (030) 635 89 07

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk ook

Rekenkameronderzoek
/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Frekenkameronderzoek_den_helder.jpg&w=321&h=193&zc=1
28 sept 2021 door Jurgen

Aanbevelingen rekenkameronderzoek Den Helder…

Rekenkameronderzoek
/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Factueel%2F2020%2F2020-03-13_Rekenkameronderzoek_Ermelo.jpg&w=321&h=193&zc=1
13 mrt 2020 door Jurgen

Rekenkameronderzoek Ermelo: op koers en…

Rekenkameronderzoek
/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Factueel%2F2019%2F2019-08-22_Rekenkameronderzoek_2.jpg&w=321&h=193&zc=1
22 aug 2019 door Hak

Rekenkameronderzoek naar duurzaamheid: tips…