banner overig

Op 29 mei jl. heeft de gemeenteraad van Uithoorn de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 “Uithoorn Doet Duurzaam” vastgesteld. Het afgelopen jaar ondersteunde SME de gemeente Uithoorn bij het opstellen van deze agenda. Een traject waaraan veel mensen - zowel van binnen als buiten de gemeentelijke organisatie – hebben deelgenomen en hun steentje hebben bijgedragen. Met als resultaat een ambitieuze en tegelijkertijd concrete agenda om de komende 4 jaar mooie stappen te zetten voor een duurzaam Uithoorn!

De raad was unaniem enthousiast over de Duurzaamheidsagenda en gaf haar “complimenten voor het mooie en inzichtelijke document waar zoveel mensen over hebben meegedacht”. De agenda is opgebouwd langs de drie grootste uitdagingen voor de komende jaren: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Voor alle drie de thema’s zijn ambities en (deel)doelstellingen voor de komende vier jaar geformuleerd. Kern van de Duurzaamheidsagenda is een overzicht van alle concrete acties om de gestelde ambities en doelstellingen te realiseren.

“Het is fijn om met SME te werken. Hun persoonlijke belangstelling, flexibiliteit en kennis & ervaring met deze processen waren onmisbaar voor het resultaat.” 
(Roos Gasseling, duurzaamheidscoördinator gemeente Uithoorn)

SME gaf uitvoering aan het hele traject. Van het opstellen van de startnotitie en het uitvoeren van een Nulmeting Duurzaamheid, tot de oplevering van de uiteindelijke Duurzaamheidsagenda. Het actief betrekken van zowel alle interne als externe relevante stakeholders was een belangrijk uitgangspunt in het hele traject. Om de aandacht voor duurzaamheid te borgen in de hele gemeentelijke organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zijn diverse sessies georganiseerd met zowel ambtenaren vanuit verschillende afdelingen en beleidsvelden, als het volledige College en de Raad.

Een concreet resultaat hiervan is onder andere dat alle Collegeleden, inclusief de burgemeester, een aantal van de gestelde doelstellingen en de hieruit voortvloeiende acties ‘geadopteerd’ hebben. Ook op ambtelijk niveau zijn een aantal sessies georganiseerd, waardoor duurzaamheid nu ook bij bijvoorbeeld ‘inrichting en beheer openbare ruimte’ of ‘gemeentelijk vastgoedbeheer’ op de agenda staat. Tijdens een werksessie in De Schutse gaven een kleine 50 bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hun input voor de nieuwe Duurzaamheidsagenda. De interessante en mooie ideeën en initiatieven die hieruit voortkwamen vormen een mooie basis om de uitvoering van de agenda niet alleen vanuit de gemeente, maar vooral ook met de hele samenleving op te pakken.

Wij wensen Uithoorn een duurzame toekomst!!

Meer weten?

Bregje

Bregje van den Brand

 (030) 635 89 00

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk ook

Beleid & proces
2017 03 Rekenkamer Nieuwegein
14 mrt 2017 door Hak

Rekenkamercommissie Nieuwegein onderzoekt…

Beleid & proces
20 mrt 2019 door Jurgen

Amstelveen bereidt bewoners voor op…

Beleid & proces
14 jan 2019 door Hak

Duurzame bedrijventerreinen: hoe doe je dat…