header projecten

Op dinsdag 5 september overleed Willem Hoogendijk, nota bene opDuurzame Dinsdag. Willem heeft in 1975 samen met zijn vrienden Pieter en Marieke Schroevers en Frits Hesselink (de eerste directeur van SME) ‘Stichting voor MilieuEdukatie’ opgericht. Sinds die tijd wordt het SME genoemd en ook al zijn we inmiddels bv, we dragen de naam SME nog steeds.

Willem studeerde rechten, werkte bij de Raad van Europa, maar gooide vanuit overtuiging het roer om. Hij was milieuactivist en visionair. Hij zag begin jaren zeventig in dat het tijd was om wat te doen aan de teloorgang van onze leefomgeving. Na het rapport van de Club van Rome ‘grenzen aan de groei’ uit 1972 pakte hij de handschoen op om naast traditionele natuureducatie van die tijd, juist aandacht te vragen voor de rol van de mens en het economische systeem op de kwaliteit van het milieu. Willem ging binnen SME zijn eigen gang en pionierde met educatieve activiteiten voor het bedrijfsleven en de vakbonden over thema’s als verantwoord gebruik van bodem, water, lucht. Ik zie nog het lesmateriaal over ‘energie waar komt zij vandaan?’ en het lesmateriaal over zure regen op het grijze gerecyclede papier, voor mij. Het zure regenvraagstuk is inmiddels aangepakt, maar de maatschappelijke uitdagingen zijn nu groter dan ooit.

Tot op de dag van vandaag zijn wij bezig met milieueducatie en inmiddels is het verbreed naar duurzaamheidseducatie zodat natuur, milieu en leefomgeving nu ook verbonden zijn met economie en het sociale domein. Met de sustainable development goals hebben we een enorme opgave en het is zaak dat we de samenleving en de jeugd via educatie daarin meenemen. Willem heeft hier een belangrijke basis voor gelegd en met de 140 centra voor natuur- en milieueducatie in het land en de vele duurzaamheidsopleidingen in het hoger onderwijs en het mbo zie je dat het zijn weg gevonden heeft.

Ik heb Willem leren kenen toen ik in 1999 bij SME kwam, als oprichter en oud-directeur had hij nog steeds een kamertje op ons kantoor. Willem nam mij mee in zijn betrokkenheid bij een duurzame economie. Zijn boek en aansprekende de plaat van economie ondersteboven geeft aan hoe als visionair al zag dat we een steeds groeiende economie niet vol kunnen houden. Het kan anders én moet anders, hij had dit al uitgedacht en hij bestookte tot kort voor zijn overlijden vanuit zijn Stichting Aarde de landelijke dagbladen met ingezonden artikelen. Die werden meestal ook geplaatst! Ik hoop van harte dat velen van zijn wijze lessen zullen leren en dat we niet vergeten dat het anders kan. Anders op een manier die het leven mooi houdt en zelfs mooier maakt.

Willem: dank voor je inspiratie en wat we van je geleerd hebben. Jij durfde op te staan en te handelen toen het nodig was. Ik hoop dat velen in jouw voetsporen volgen voor een betere aarde en een betere samenleving. Vanuit SME blijven wij stappen in die richting zetten met mensen in onderwijs en samenleving.

Hak van Nispen

Directeur SME