header projecten

De urgentie voor duurzame transities wordt steeds groter en wordt in Nederland steeds breder gevoeld. SME en Vereniging GDO kondigen daarom hun krachtenbundeling aan. Samen vergroten we de slagkracht en impact van ons werk om duurzaamheid dicht bij mensen brengen in het onderwijs en de samenleving, met een focus op gedragsverandering. In het najaar wordt deze samenwerking geformaliseerd.

Veel kansen op gebied van onderwijs en participatie

Vereniging GDO is een netwerk van 140 natuur- en duurzaamheidscentra. Deze NDE-centra brengen duurzaam denken en doen dicht bij de bewoner. Zij hebben alle expertise in huis om inwoners te betrekken bij zaken die lokaal en regionaal spelen op gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, grondstoffen, voedsel en energie en kunnen hen handelingsperspectief bieden. Zij zijn goed thuis in het lokale netwerk, bereiken vele scholen en weten relevante partners goed te vinden.

Het is niet moeilijk om de overlap en de kansen te zien tussen GDO en SME. We delen inhoudelijke thema’s, doelgroepen en de visie op een duurzame samenleving met een actieve rol voor bewoners. De educatieve projecten sluiten naadloos op elkaar aan, terwijl de participatieve activiteiten van SME voor GDO en haar leden een kans zijn om haar activiteiten richting gemeentebesturen en -ambtenaren een sterke impuls te geven. GDO en SME zijn gemotiveerde organisaties, en dat geldt ook voor onze partners. We willen allemaal vooruit om duurzaamheid écht te laten landen in de samenleving.

Lokale expertise biedt een sterke landelijke infrastructuur

Met de krachtenbundeling van GDO en SME ontstaat een grote en krachtige landelijke speler die de maatschappelijke transities rondom duurzaamheid kan versnellen via een netwerk van lokale centra. Zij biedt gemeenten, ministeries, bedrijfsleven en andere organisaties via deze centra toegang tot een lokaal speelveld, waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Met als doel om de jonge generatie een duurzame basishouding aan te leren en volwassenen te helpen bij duurzame stappen.  

Samen bouwen GDO en SME verder aan de landelijke infrastructuur van lokale centra op het vlak van educatie en participatie voor duurzaamheid. Een infrastructuur die ondersteund wordt door een landelijke koepel met een expertisebureau. GDO en SME helpen de centra om hun rol lokaal en binnen die infrastructuur te pakken. Elk centrum zal dat op een eigen manier invullen en zo ontstaat er ‘eenheid door diversiteit’. Dit biedt mogelijkheden om naast de 200 gemeenten die de NDE-centra nu al bedienen, ook in de andere gemeenten de ondersteuning in te richten. De nieuwe organisatie blijft ook nauw samenwerken met IVN.

Samen aan de slag, nu en in de toekomst

We zien veel mogelijkheden om vanuit deze krachtenbundeling te gaan samenwerken. Dat hebben we de afgelopen tijd ook al gedaan, onder meer rond het programma Eco-Schools en de Whole School Approach, een aanpak om scholen te ondersteunen bij het integraal verduurzamen. In de Agenda Natuurinclusief geven we vorm aan het domein Onderwijs, waarbij we werken aan natuurinclusiviteit als uitgangspunt van het onderwijs.

Deze twee voorbeelden van samenwerking onderstrepen voor ons hoe we elkaar als partijen aanvullen en kunnen versterken! We kijken ernaar uit om ook andere kansen verder uit te werken. Ook op gebied van de energietransitie op een participatieve manier vormgeven, zien we kansen.

We kijken uit naar de komende periode waarin we de samenwerking verder inhoud en vorm geven. In het najaar zal de krachtenbundeling notarieel vastgelegd worden.