banner over ons onze mensen

 

 

Jolien

Ik voel een sterke verantwoordelijkheid om de wereld minstens zo mooi achter te laten als hoe ik haar aantrof. Bij SME kan ik dit principe niet alleen voor mezelf in de praktijk brengen, maar ook aan anderen adviseren hoe je dit voor elkaar krijgt en welke stappen je daarvoor kunt zetten.

In mijn loopbaan wissel ik het ambtenarenbestaan af met het adviseurschap. Zo combineer ik de kennis, vaardigheden en inzichten die ik op beide vlakken opdoe. Ik snap hoe bestuurlijke besluitvorming bij overheden werkt en waar bottlenecks kunnen zitten en ik kan goed vergelijken hoe dezelfde onderwerpen bij verschillende overheidsorganisaties worden opgevat en uitgevoerd. Ik zoek naar waarom mensen doen wat ze doen en hoe je ze ‘mee’ krijgt. Ik heb ervaring met het begeleiden van (duurzame initiatieven van) inwoners in een bestuurlijke omgeving waarin de nieuwe rol van de overheid en de wijze van samenwerking nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. Bij SME adviseer ik voornamelijk gemeenten en rekenkamercommissies in het opstellen, uitvoeren en evalueren van duurzaamheidsbeleid, waarbij vanzelfsprekend ook inwoners en andere belanghebbenden betrokken worden.