banner overheid

 

 

Gemeenten staan voor de grote uitdaging om de komende decennia aardgasvrij te worden. Hierin is techniek van belang, maar de mensen zijn net zo belangrijk.

SME helpt gemeenten om in de warmtetransitie mensen centraal te zetten. Dit doen bijvoorbeeld door bewoners te betrekken bij de warmtevisie en door het maken van een concreet plan om bewoners optimaal voor te bereiden op de komende veranderingen.

Voor beide oplossingen zetten wij mensen centraal door de wijk in te gaan, in kaart te brengen wie er wonen, welke zorgen er leven en welke initiatieven er al zijn. Op basis daarvan maken we een maatgerichte aanpak per gemeente of wijk. Hierbij maken we gebruik van onze ruim 40 jaar ervaring en kennis over communicatie, participatie en gedrag op het gebied van duurzaamheid.

 

 

Diensten

Plan van aanpak aardgasvrij

Hoe je bewoners optimaal voorbereidt op de komende veranderingen

Transitievisie warmte opstellen

Het maken van een transitievisie warmte waarin techniek én mensen centraal staan