banner overheid

 

 

Om ambities op het gebied van duurzaamheid werkelijkheid te maken, helpen wij je om ze te vertalen naar concrete doelstellingen, gericht op de lokale situatie. Een heldere duurzaamheidsvisie.SME biedt hierbij procesmatige en inhoudelijke ondersteuning aan gemeenten.

Als (tijdelijke) externe coördinator helpen we jouw gemeente bij het opstellen en het op gang brengen van de uitvoering van duurzaamheidsbeleid. We zorgen dat de verschillende belangen voldoende aandacht krijgen en dat duurzaamheid goed wordt ingebed in de organisatie. Zo zorg je voor breed gedragenduurzaamheidsvisie met concrete doelstellingen.

Stap 1: goede voorbereiding

Voordat je je doelstellingen kunt bepalen, moet je eerst weten waar je momenteel staat. Daarom brengen we vaak eerst met een Quickscan in beeld op welke duurzaamheidsthema’s de gemeente goed scoort en waar de kansen voor verbetering liggen.

Stap 2: (inter)nationaal beleid als uitgangspunt

Een gemeentelijke duurzaamheidsvisie staat niet op zichzelf. Op veel thema’s zijn internationaal, nationaal, regionaal doelstellingen afgesproken. Al deze kaders brengen wij overzichtelijk in beeld.

Stap 3: ambitieuze én realistische doelstellingen

De (inter)nationale en regionale kaders helpen te bepalen welke verantwoordelijkheid jouw gemeente wil nemen. Volgt jouw gemeente het landelijk beleid of vraagt de lokale situatie om een hogere (of juiste lagere) lat? De vaak nog globale nationale ambities vertalen we naar concrete doelstellingen. Het liefst zo SMART mogelijk.

Stap 4: integrale werksessie op maat

De mensen die in de uitvoeringsfase te maken krijgen met het duurzaamheidsbeleid betrekken we via een (of meerdere) passende werksessie. Dit zijn beleidsmedewerkers van uiteenlopende beleidsvelden, zowel binnen de gemeente als bij relevante andere partijen. De vorm van de werksessie bepalen we in overleg en is altijd maatwerk. Bij de latere vertaling van de ambities naar een concreet uitvoeringsprogramma, betrekken we ook externe stakeholders zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bewoners.

Stap 5: Bestuurlijk draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid

De resultaten bespreken we met het college en desgewenst met de gemeenteraad. We betrekken het college (en de raad) al vroeg bij het formuleren van doelstellingen. Dat kan formeel of informeel, informerend of juist meer strategisch. Eventuele weerstand komt zo al vroeg naar voren. In het verdere proces kan daaraan aandacht besteed.

 

 

BregjeMeer weten?
Neem contact met mij op.

Bregje van den Brand
(030) 635 89 02
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diensten

Quickscan duurzaamheid

Een snelle methode om in beeld te brengen wat al goed gaat en waar kansen liggen

Concreet uitvoeringsprogamma

Samen met betrokkenen de gestelde doelen omzetten in concrete acties

Monitoring & evaluatie

Een ontwikkeling is pas compleet als je regelmatig reflecteert