Whole School Approach

International Conference 2022

Verslag van de conferentie - Woensdag, 30 maart, Nederlandse deel

Download Verslag (PDF)

Onderzoek Draagvlak Duurzame School

Download rapport

Download verkorte versie

Video en Presentaties

Welkom namens de organiserende ministeries 

Esther de Kleuver (directeur Leefomgeving en circulaire economie van het Ministerie van IenW)

youtube.com/watch?v=x7rWyVB-1ZE

Peter-Paul Mertens (Kennis en Innovatie van het Ministerie van LNV)

youtube.com/watch?v=lG1lNy6J5xU

Introductie concept WSA:

Sandra Pellegrom (nationaal coördinator SDG’s) en Giuseppe van der Helm (Coöperatie Leren voor Morgen/coördinator SDG 4: kwaliteitsonderwijs)
Over ambitie duurzaamheid en onderwijs. 

Sandra van Pellegrom 30.03.2022.pptx

Giuseppe van der Helm Leren voor Morgen 30.03.2022.pptx

Prof. Arjen Wals (Wageningen University & Research)
Over de Whole School Approach en internationale voorbeelden.

youtube.com/watch?v=FwaTFfVJNm4

Arjen Wals and Rosalie Mathie - WUR & NULS 28.03.2022.pptx

Roel van Raaij (Ministerie van LNV)
Samenvatting internationale conferentie. 

Stem van de jongeren

youtube.com/watch?v=to7LUXFZxsU

Ramon Lenders - Jonge klimaatbeweging

Roman Lenders JKB-KEK-Twickelcollege 30.03.2022.pptx

Fons Janssen - Klimaat en Energie Koepel

Annelies, May, Merel, Noëmi en Frans;  - Twickelcollege Hengelo)
Jongerenparticipatie met Eco-Schools

We hebben een gezamenlijke opgave

Inge Vossenaar, Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW.

youtube.com/watch?v=QcvY_7yngzY

Marcel Elsenaar (adviseur duurzaam onderwijs Verus, vereniging katholiek en christelijk onderwijs)
Adhesiebetuiging vanuit het onderwijs

youtube.com/watch?v=LF_u1EeQUxA

Jacqueline van Dongen, voorzitter Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en wethouder van de gemeente Zwijndrecht)
Adhesiebetuiging vanuit lokaal bestuur

youtube.com/watch?v=uxLIncbcrW8

Jacqueline van Dongen GDO 30.03.2022.pptx

Wat kunnen we doen?

Indy van de Sande (ministerie van IenW en voorzitter interdepartementale werkgroep ‘Duurzame School’)
Samenwerking tot nu toe.

youtube.com/watch?v=ubDEwn6K_GY

Indy van de Sande IenW 30.03.2022 Samenwerking tot nutoe.pptx

We beginnen niet op nul

Giuseppe van der Helm (Coöperatie leren voor Morgen), over routekaart WSA en onderwijsnetwerken.

youtube.com/watch?v=pODsQ4gGjb8

Giuseppe van der Helm Leren voor Morgen 30.03.2022.pptx

Hak van Nispen tot Pannerden (SME) over Eco-Schools en netwerk NME.

youtube.com/watch?v=rGUt2MHmuJU

Hak van Nispen SME 30.03.2022 We beginnen niet op nul.pptx

Hak van Nispen tot Pannerden (SME)
Resultaten verkenningen draagvlak in het bestuurlijk veld

youtube.com/watch?v=JgW4y3vmCxM

Hak van Nispen SME 30.03.2022 Onderzoek bestuurlijk draagvlak.pptx

Ton Klein (Oberon)
Resultaten verkenningen draagvlak in het onderwijsveld 

youtube.com/watch?v=Gvj_Z3_ZkWo

Ton Klein Oberon 30.03.2022 Onderzoek onderwijsdraagvlak en bouwstenen.ppt

We gaan het doen?

Indy van de Sande (ministerie van IenW en voorzitter interdepartementale werkgroep ‘Duurzame School’)
De bouwstenen en verschillen per onderwijslaag voor een gezamenlijke aanpak.

youtube.com/watch?v=5k9ku1e7d60

Indy van de Sande 30.03.2022 We gaan het doen.pptx

Krachten bundelen en kansen benutten

Oproep vanuit Rijksoverheid aan sectorraden, andere overheden en ondersteunende partijen om samen te werken aan duurzaamheid in het onderwijs, naar de behoeften van het onderwijs.

youtube.com/watch?v=YjC3VVMcQEc