De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van SME voor opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers.

Offertes van SME zijn verstrekt op basis van de informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat deze de benodigde informatie heeft aangeleverd zodat SME een adequate aanbieding kan doen. Indien sprake is van een offerteverzoek in concurrentie zal de opdrachtgever gelijke informatie aan de offerende bureaus verstrekken en hen gelijke kansen bieden om nadere informatie te verkrijgen of de offerte toe te lichten.