header website

Heb je tijdelijk extra capaciteit nodig? Wij kennen de praktijk goed vanuit onze vele beleidsdetacheringen en hebben ervaring in uiteenlopende vraagstukken op het gebied van beleidsontwikkeling.

Webinar Circulaire Economie Gemeenten 1

Uitvoering van de RREW-projecten binnen de gemeente Diemen.

Detachering Gemeente Amersfoort

Hoe de stad Amersfoort klimaat adaptatief ingericht kan worden.

Detachering Gemeente Nieuwegein

Ondersteuning op het gebied van natuur-en milieueducatie in vier gemeenten.

Interim Management

Wij bekijken samen jouw vraagstuk en lossen dit op door interim management of coaching.