header website

Participatie

Betrokkenheid van de samenleving is nodig om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Wij ondersteunen (semi-)overheid bij het organiseren van participatie voor verschillende partijen.

Bewonersparticipatie

Wij helpen gemeenten en woningcorporaties bij de uitdaging om energieneutraal en aardgasvrij te worden.

Participatief Beleid

Wij ondersteunen gemeenten en provincies bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid met de interne en externe stakeholders.

Participatiecultuur

Participatie werkt twee kanten op. Wij helpen gemeenten bij het proces en het ontwikkelen van een participatiecultuur.

Jongerenparticipatie

Duurzaamheidsbeleid gaat over de toekomst. Wij helpen je om de jongere doelgroep te betrekken bij jouw plannen.

Onze opdrachtgevers