banner over ons 3

Beleidsontwikkeling

Wij ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van duurzaamheid en natuur,-en milieueducatie voor jouw gemeente of provincie. Ook helpen we je bij de monitoring en evaluatie en voeren we rekenkameronderzoeken uit.

Opstellen Plan Van Aanpak Isolatie

SME helpt gemeenten om samen met inwoners en organisaties tot een effectieve aanpak te komen.

NME Beleid

Wil je jongeren in jouw gemeente bereiken? Wij helpen je bij de sociale kant van het duurzaamheidsbeleid.

Quickscan circulaire economie

De quickscan circulaire economie brengt kansen voor circulaire ontwikkeling binnen jouw gemeente in beeld.

Duurzaamheidsvisie

Wij helpen je bij het vertalen van jouw ambities naar concrete doelstellingen. Zo ontstaat er een heldere duurzaamheidsvisie. 

Quickscan duurzaamheid

Met de quickscan brengen we in beeld waar jouw gemeente staat op het gebied van duurzaamheid. 

Monitoring En Evaluatie

Hoe kom je te weten of alle doelstellingen behaald worden en hoe het beleid ervoor staat? Wij brengen het voor je in kaart!

Uitvoeringsprogramma

Duurzaamheidsambities en doelstellingen zijn belangrijk om concreet en uitvoerbaar te maken. Wij helpen je hierbij.

Rekenkameronderzoek

Onderzoek doen naar het duurzaamheidsbeleid van jouw gemeente? Wij helpen je bij het vinden van de vragen én de antwoorden.

Onze opdrachtgevers