banner klimaatadaptatie

  • Circulaire economie en afval
  • Duurzame mobiliteit
  • Biodiversiteit
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie en water
Dienst: Educatie
https://guides.co/g/routekaart-duurzaam-onderwijs/212935

Deze routekaart is een tool voor schoolleiders en docenten, ontwikkeld vanuit de wens om bij te dragen aan verdere verankering van duurzaamheid in het onderwijs. We geven zoveel mogelijk handvatten mee om zelf met de routekaart aan de slag te gaan, maar willen benadrukken dat de ervaring van procesbegeleiding door mensen (eventueel externen) die getraind zijn in het begeleiden van deze processen niet in deze routekaart te vangen is.

Deze routekaart is gebaseerd op het Raamwerk voor Strategisch Duurzame Ontwikkeling, dat ook wel bekend staat als the Natural Step Framework, de Whole School Approach en Participatief Actie Onderzoek. De routekaart is voor elk onderwijsniveau toepasbaar en biedt scholen de kans om een eigen unieke visie en strategie voor duurzaamheid in het onderwijs en de schoolorganisatie te maken.

We nodigen je uit om tijdens dit proces zoveel mogelijk verschillende perspectieven binnen de school mee te nemen en om de stappen in de routekaart te zien als een iteratief proces.