Met deze inspiratiekaart zetten we de processen uiteen die schuilgaan achter overstromingen. Daarnaast kijken we naar manieren om overstromingen en ernstige gevolgen ervan te voorkomen. Ook in het gebied Amstel, Gooi en Vecht bestaat de kans op een overstroming. Eén van de kerntaken van het waterschap is om de waterkeringen in het gebied op orde te houden. Opvallend genoeg kwam de laatste overstroming in dit gebied, in Wilnis in 2003, door een verschuiving van een dijk veroorzaakt door droogte. Vanwege die blijvende kans zijn we ook hier met overheden, bedrijven en bewoners samen bezig om te zorgen dat het risico op overstromingen zo laag mogelijk is. Weten jouw leerlingen al hoe hoog het water kan staan bij hun huis en wat ze zelf kunnen doen als het water eraan komt?