Eco-Schools is officieel erkend als ‘interventie’ (een programma dat je kunt uitvoeren als school). Volgens Gezonde School is het Eco-Schoolsprogramma ‘Goed Beschreven’. Dat houdt in dat de interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie. Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed beschreven.

Eco-schools biedt een duidelijk programma voor scholen met structurele externe begeleiding om de doelen t.a.v. klimaat en duurzaamheid te halen. De kinderen zijn via het Eco-team nauw betrokken bij de verduurzaming van de school. Je weet nu dus eigenlijk beter wat je aan het programma hebt. Het onafhankelijke onderzoek heeft bepaald dat het Eco-Schoolsprogramma werkt. Dit gegeven is fijn voor de kritische mens.