Via deze link vind je de inspiratiekaarten klimaatadaptatie voor VO-docenten. Docenten op de middelbare school voor de vakken Kunst, Na/Sk/Wi, Maatschappijleer, Biologie, Nederlands/Engels en Aardrijkskunde kunnen dit materiaal direct in de les gebruiken. De inspiratiekaarten gaan over 4 subthema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Het zijn per vak maximaal 2 pagina’s aan lesideeën, compact en direct toepasbaar. Het bevat actuele wetenschappelijke bronnen en 100+ handige websitelinks met inspiratie. Een mooie stap naar het integreren van klimaatadaptatie in het hele curriculum!