De Agenda Natuurinclusief 2.0 is gelanceerd! Deze zet koers richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 vind je acties die verschillende organisaties en partners gaan nemen, maar ook concrete voorbeelden en best practices voor de tien verschillende domeinen. SME omarmt deze visie en werkt hier al op verschillende manieren aan.

De Agenda 2.0 deelt ambities en goede voorbeelden

Op 3 november overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen publiek en private partijen.

Met Agenda 2.0 wil het Collectief Natuurinclusief de beweging naar een natuurinclusieve samenleving vergroten. De focus ligt daarbij op het versterken van de 70% niet beschermde natuur van Nederland waarin we dagelijks leven, wonen, werken, reizen, spelen en recreëren.

Natuurinclusiviteit op lokaal niveau

De visie dat natuurinclusiviteit breed in samenleving, bedrijven, overheden en organisaties geborgd zou moeten zijn delen wij zeker. Vanuit SME en GDO werken we via meerdere projecten en programma’s hieraan, met name aan de actielijnen die hier genoemd zijn voor het domein Onderwijs. SME adviseurs Anna Vanderveen en Nienke Martinus zijn in opdracht van GDO de domeintrekkers van het domein Onderwijs.

Zo werken we met Vereniging GDO aan het verder professionaliseren van de NDE centra als partner voor het onderwijs, wat aansluit bij Actielijn 5. Dit doen we bijvoorbeeld via het WSA leertraject dat momenteel loopt. SME is al sinds 2018 actief op het thema WSA. In samenwerking met Coöperatie Leren voor Morgen werkten we aan de ontwikkeling van het concept van de WSA als bloem en deze website ter toepassing van de theorie. Met vijftien geïnteresseerde NDE-centra verkennen wij nu hoe zij hun rol als partner voor scholen op gebied van duurzaamheid kunnen vormgeven. De Whole School Approach gaat uit van integrale verduurzaming, van visie tot praktijk, en de NDE centra kunnen hier een uitstekende partner voor zijn hoe deze in lokale context vorm te geven.

Het leertraject stelt het proces van leren centraal. Het heeft een open einde, ten opzichte van een training die suggereert dat je straks klaar bent. De WSA is namelijk geen filosofie die er op elke plek in de praktijk hetzelfde uit zal zien. Streven naar een echt integrale aanpak van duurzaamheid in het onderwijs duurt jaren. Dat is juist ook het mooie: er is geen vast einde. Zelfs als je van visie tot praktijk duurzaam bezig bent, kun je nog weer een stap verder gaan, leren van anderen en kennis uitwisselen. Dit leertraject borgt natuurinclusiviteit in brede zin in het onderwijs.  

Natuurinclusief burgerschap voor leerlingen

Een andere manier hoe we werken aan de actielijnen van de Agenda 2.0 is via het Eco-Schools programma. Actielijn 2 focust zich op natuurinclusief burgerschapsonderwijs. Eco-Schools staat in de Agenda als icoonproject genoemd. Binnen het Eco-Schools programma werken leerlingen zelf aan verduurzaming op hun school. Zij leren om in het Eco-Team zelf onderzoek te doen naar duurzaamheid op hun school, acties te kiezen voor het schooljaar en samenwerken in teamverband. Student-led change noemen we dit. 

Leerlingen experimenten hier met leiding nemen in groepsverband, maar ook door anderen binnen de school mee te nemen in hun duurzame verhaal. In sommige Eco-Teams pitchen leerlingen bijvoorbeeld zelf hun duurzame plannen aan het schoolbestuur. Het gaat hier dus niet alleen om kennis maken met de inhoudelijke thema’s van natuurinclusiviteit, maar ook met zelf een actieve rol nemen om een verschil te maken binnen hun school. 

Omarm de Agenda!

De Agenda biedt binnen het domein Onderwijs actielijnen waar een brede groep actoren mee aan de slag kan, van overheid tot scholen en andere organisaties. Op deze manier functioneert de Agenda als aanjager om te versnellen wat er al gebeurt én om deze partijen bij elkaar te brengen. Op deze manier is de Agenda dus ook een uitnodiging naar iedereen die zich op gebied van onderwijs, maar ook de andere domeinen, bezig houdt met natuurinclusiviteit. 

 

Meer weten?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

AnnaAnna Vanderveen

 (030) 635 89 00
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.