Naar aanleiding van het onderzoek Leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs verscheen op 26 oktober 2023 een Kamerbrief. In deze brief is te lezen dat de adviezen uit het onderzoek grotendeels worden overgenomen. Dat betekent dat de betrokken ministeries samen met het werkveld een strategie duurzaamheid in het onderwijs gaan opstellen.

Het onderzoek

De inhoud van de Kamerbrief baseert zich op het onderzoek Leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs. Dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd door de Coöperatie Leren voor Morgen, in samenwerking met SME. Het onderzoek is een combinatie van desk research, een enquête onder 422 onderwijsprofessionals uit het primair- en voortgezet onderwijs, focusgroep-interviews en dialoogsessies.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er (ten opzichte van 2015) weinig groei is in de verankering van duurzame ontwikkeling in onderwijs. Daarnaast bleek dat er onder scholen en docenten een grote behoefte is aan ondersteuning op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling. Tot slot wordt geconcludeerd dat scholen worstelen met invulling geven aan duurzame ontwikkeling, en dat het ontbreekt aan regie vanuit OCW.

De aanbevelingen

Op basis van deze resultaten en dialoogsessies met experts, doet het onderzoeksteam een aantal aanbevelingen. Zo wordt de landelijke overheid (OCW en vakdepartementen) geadviseerd meer regie te nemen. Ook wordt geadviseerd om burgerschap en duurzaamheid sterker te integreren. Een andere belangrijke aanbeveling is om goed (les)materiaal en ondersteuningsfaciliteiten beter te ontsluiten.

De Kamerbrief

In de Kamerbrief worden de aanbevelingen uit het onderzoek grotendeels overgenomen. Als vervolg op het onderzoek stelt de minister voor om samen met de betrokken departementen en het werkveld een strategie duurzaamheid in het onderwijs voor de toekomst op te stellen. Het doel van deze strategie is om vraaggestuurd scholen te ondersteunen bij het realiseren van meer duurzaamheid in het onderwijs. De strategie wordt gebaseerd op de leerpunten uit het onderzoek. 

Lees hier de Kamerbrief

Lees hier het onderzoek waarop het advies is gebaseerd

 

Meer weten?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Sarah HerforthSarah Herforth

 (030) 635 89 00
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.