Steeds vaker is het gebruik van algen om CO2-uitstoot tegen te gaan het onderwerp van gesprek. Maar hoe werkt dit precies en hoe kunnen gemeentes en scholen hier een bijdrage aan leveren? In dit artikel kijken we naar de werking van algen, het teeltproces en hoe we algen in de praktijk toe kunnen passen om onze aarde weer een stukje groener te kunnen maken.

Over het Algenmeen

Naar laatste schatting zijn er bijna 100.000 verschillende soorten algen op de wereld. Algen beschikken net als andere plantensoorten over de mogelijkheid om CO2 om te zetten in zuurstof door middel van fotosynthese. Zo produceren microalgen in de oceanen zo’n 50 procent van het zuurstof dat wij allemaal inademen. Algen zijn dus in grote hoeveelheden in de oceanen te vinden, maar ook op de bodem van iedere zee, plas, vijvers et cetera. Algen zijn eeuwenoude organismen die een hele belangrijke rol spelen in het ecosysteem zoals wij dat kennen, met een speciale nadruk op de koolstofkringloop.

Hoe kunnen we algen gebruiken om CO2-uitstoot tegen te gaan?

Het gebruik van algen is nog lang niet geoptimaliseerd en lijkt zich nog in een oriëntatiefase te bevinden als het aankomt op het bestrijden van CO2-uitstoot. Maar hoe worden algen nú al gebruikt, en hoe kunnen we algen in de toekomst gaan gebruiken? Hieronder vind je een paar voorbeelden!

Hypergiant

In 2019 hebben onderzoekers van Hypergiant een reactor gebouwd die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI) om het groeimilieu van microalgen te optimaliseren. Dit resulteert in een toename in hoeveelheid koolstofdioxide die omgezet wordt naar zuurstof door de algen. Geschat werd dat één reactor evenveel koolstofdioxide uit de lucht kan halen als 4000 m2 bos. Het team van Hypergiant is momenteel bezig met het door ontwikkelen van de reactoren zodat ze simpel genoeg zijn voor particulieren om zelf te bouwen.

Algenpanelen

In 2013 heeft Splitterwerk Architects het BIQ-gebouw ontworpen. Aan de buitenkant van het gebouw zitten 200 vierkante meter aan glazen platen bevestigd met daarin algen die het zonlicht opvangen om op die manier te groeien door middel van het fotosynthese-proces. Het gebouw werd destijds dan ook geclaimd als het eerste gebouw dat volledig functioneert op de energie geproduceerd door algen.

BIQ-project_Hamburg.jpg

Een recenter voorbeeld is de Mexicaanse startup Greenfluidics. Greenfluidics blaast het zonnepaneel nieuw leven in door panelen te produceren met daarin algen. Het proces werkt hetzelfde als die van het BIQ project, maar doordat het gebruik van panelen bijna vergelijkbaar is met het gebruik van zonnepanelen is het voor het grotere publiek veel aantrekkelijker. De algenpanelen zouden niet alleen moeten zorgen voor het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen dienen als een brandstof en zelfs als voedingsmiddel.

Algenpanelen_Greenfluidics.jpg

Hoe kunnen scholen en gemeenten algen gebruiken?

Laten we voorop stellen dat het gebruik van algen om het CO2-probleem tegen te gaan nog lang niet geoptimaliseerd is, en dat het zich ook nog niet in een fase begeeft waarin algenpanelen beschikbaar zijn voor het grote publiek. Voor gemeenten zou het heel erg interessant te zijn om samen te werken met hogescholen en universiteiten om het concept van algen verder door te ontwikkelen, en te realiseren. In Nederland hebben we de kennis en de middelen om dit soort projecten te kunnen realiseren, we missen alleen nog de wil om het groots aan te pakken.

Verder kunnen gemeenten onderzoeken of het telen van algen door gebruik van ponds, bassins of kustwateren die onder de gemeente vallen mogelijk is. Voor Eco-Schools scholen zou het ideaal zijn om mee te lopen met dit soort projecten binnen de gemeente en dit toe te passen op hun school en in de klas. Een belangrijke vraag die een Eco-team zichzelf zou kunnen stellen is: “Hoe kunnen we de eigenschappen van algen gebruiken om de voetafdruk van onze school zo neutraal mogelijk te krijgen?”

 

Laatste nieuws

Onderzoek en ontwikkeling
13 jun 2024 door Imke

Salderen: hoe zit het en wat betekent het…

Onderzoek en ontwikkeling
31 mei 2022 door Hak

Onderzoek Tweede Kamer naar…

Onderzoek en ontwikkeling
21 feb 2022 door Ruth

Erkende interventie van het Eco-Schools…