header projecten

Het vraagstuk

Slaagt gemeente Ermelo erin om de duurzaamheidsambities te realiseren en waar liggen voor de gemeenteraad nog kansen om te sturen? Met het onderzoek wil de rekenkamer­commissie de gemeenteraad ondersteunen bij de kaderstellende en controlerende rol: hoe kan de raad (nog) beter sturen op duurzaamheid? De focus lag op drie aspecten: de rol van de gemeenteraad, de relatie met andere beleidsterreinen en de externe samenwerking.

Onze aanpak

Door middel van een bureaustudie en interviews met verschillende partijen constateerden we een aantal aspecten die helpen het duurzaamheidsbeleid goed uit te voeren, namelijk: een hoge ambitie, een stevig programmateam, en een adequaat budget. Ook zagen we dat er wordt gehandeld conform de ambitie: toen uit onderzoek bleek dat de ambities voor energieopwekking zonder windmolens moeilijk gehaald konden worden, besloot de gemeenteraad een motie tegen windenergie in te trekken. Op basis van alle informatie hebben wij aanbevelingen kunnen geven aan de gemeenteraad. 

Het resultaat

Uit het onderzoek bleek onder andere dat binnen de gemeente een breed draagvlak is voor de hoge ambitie om al snel(ler dan landelijk) energieneutraal te zijn. Dat geeft een ‘positieve vibe’, maar leidt ook tot de behoefte aan terugrekenen: wat moet er precies gebeuren en wanneer moet dit in gang gezet worden en door wie? Welke rol heeft de gemeente hierin? In dit kritieke tijdspad is nog onvoldoende inzicht en dat zorgt ervoor dat er barsten ontstaan in het vertrouwen. Via communicatie over noodzaak, mogelijkheden en planning kan de gemeente dit vertrouwen herstellen en versterken.

Ook merkten we bijvoorbeeld op dat thema’s zoals klimaatadaptatie (voorbereid zijn op extreme hitte, droogte en wateroverlast), circulaire economie en biodiversiteit nog wat onderbelicht zijn. Door hier juist op te sturen kan de gemeenteraad het duurzaamheidsbeleid verder versterken.

De gemeenteraad van Ermelo gaat de komende periode met onze aanbevelingen aan de slag. In een raadsdiscussie over de aanbevelingen is ervoor gekozen om de ambitie niet omlaag te brengen, maar te zorgen dat er weer voldoende draagvlak ontstaat en de gemeente met de juiste acties in het juiste tempo de juiste kant op gaat.

Meer weten?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

JurgenJurgen Broeders

 (030) 635 89 14
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Projecten

Nieuws