Leren voor morgen: De staat van het Duurzaam Onderwijs 2024

Onderwijsland is in beweging en de roep naar integrale verduurzaming wordt steeds duidelijker. Dit zie je ook aan initiatieven vanuit het onderwijs: binnen één week tijd werden namelijk de Staat van het Duurzaam Onderwijs van Leren voor Morgen én het Duurzaamheidsmanifest van LAKS gepubliceerd.

De belangrijkste boodschap? Duurzaamheid moet niet aan de zijlijn staan in de school, maar een onderdeel zijn van onder andere de visie, de lessen en de schoolomgeving.

LAKS Duurzaamheidsmanifest

Op 22 april, de Dag van de Aarde, richtte LAKS zich op schoolbestuurders en schoolleiders. In een duurzaamheidsmanifest roept LAKS hen op om stil te staan bij wat ze kunnen doen voor een beter (school)klimaat. Bijvoorbeeld door integraal en structureel aandacht te schenken aan duurzame ontwikkeling. Het gaat dus om een duurzame school én om de kans om zelf te leren bij te dragen aan een duurzame toekomst. Vanuit SME betuigen we via onze betrokkenheid bij Coöperatie Leren voor Morgen, Eco-Schools én het Collectief Natuurinclusief steun aan dit geweldige initiatief van scholieren.

De Staat van het Duurzaam Onderwijs

Gelukkig geven onderwijsprofessionals al graag invulling aan de integrale verduurzaming van het onderwijs. Dat blijkt uit de Staat van het Duurzaam Onderwijs. Ieder jaar schetst de onderwijsinspectie de stand van zaken in het onderwijs in Nederland. Dit doen zij met de Staat van het Onderwijs. Hoewel er al jaren een toename is in de aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs, komen deze niet voor in de Staat van het Onderwijs.

Daarom bracht Leren voor Morgen op 17 april de eerste Staat van het Duurzaam Onderwijs uit. Hiermee wil Leren voor Morgen duidelijk maken dat het, ook op het gebied van duurzaam onderwijs, belangrijk is om de stand van zaken te monitoren. De Staat van het Duurzaam Onderwijs geeft een overzicht van verschillende onderzoeken, feiten en cijfers van de mate waarin scholen bezig zijn met leren voor duurzame ontwikkeling. De resultaten? De wil en de energie is er, maar er is werk aan de winkel. Het is namelijk nog zoeken naar hoe we leren voor duurzame ontwikkeling breder en integraal kunnen verankeren in het onderwijssysteem. Ook vanuit de Rijksoverheid wordt nu werk gemaakt van duurzaamheid in het onderwijs, onder andere naar aanleiding van het onderzoek dat SME en Leren voor Morgen uitvoerden.’

Aan de slag!

Het Duurzaamheidsmanifest en de Staat van het Duurzaam onderwijs sturen beide op integrale verduurzaming. Dat is iets waar we ons ook vanuit SME sinds jaar en dag hard voor maken. We hopen dan ook dat deze twee documenten weer aanleiding geven voor onderwijsprofessionals of docenten, schoolleiders en -besturen om hier zelf mee aan de slag te gaan! Wat kun je zelf doen? Overhandig het manifest aan het (school)bestuur of deel het rapport met je netwerk of organisatie. Of ga aan de slag met één van de onderstaande acties.

Voor scholen kan een lokaal centrum voor Natuur en Duurzaamheidseducatie (NDE) een uitkomst bieden. Deze centra hebben het lokale netwerk en weten wat voor aanbod er is. Zij kunnen als partner met de school meedenken in het zetten van grote en kleine duurzame stappen. Vanwege hun lokale en landelijke netwerk fungeren zij als verbinder en kunnen ze inspelen op de behoefte van de school. Een aantal centra waren de afgelopen tijd specifiek bezig met kennis en netwerkvorming rondom de Whole School Approach. Zij staan klaar om mee te denken!

Ook het Eco-Schoolsprogramma biedt actiemogelijkheden. Binnen het Eco-Schoolsprogramma staan leerlingen voorop: hun inspiratie en ideeën zijn leidend. Je vormt een Eco-team en werkt via het stappenplan naar integrale verduurzaming toe. Het Eco-Schoolsprogramma biedt scholen de kans om op hun eigen manier aan duurzaamheid te werken: binnen de tien thema’s zijn allerlei activiteiten en interventies denkbaar. Van kledingruil tot schoolmoestuin en van visievorming tot schoolomgeving!

Bekijk alle resultaten in de Staat van het Duurzaam Onderwijs op de website van Leren voor Morgen. Het LAKS Duurzaamheidsmanifest download je hier.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

AnnaAnna Vanderveen

 (030) 635 89 00
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.