banner educatie

Met onze educatieplatforms verbinden wij maatschappelijke organisaties, overheid én het onderwijsveld met elkaar. Dit doen wij door lesmateriaal, excursies, onderzoeksbronnen en gastsprekers uit het werkveld aan te bieden op ons platform.

Educatieplatforms 

Samen met onze partners beheren wij verschillende platforms over duurzame thema's zoals water, afval, energie en natuur-en milieueducatie voor meerdere onderwijslagen. Op deze platforms delen wij educatief aanbod, bieden we gastlessen aan door professionals uit de sector en verbinden wij het bedrijfsleven met het onderwijs. Door met verschillende partijen in de maatschappij samen te werken en kennis te delen zorgt dit voor het vergroten van het duurzaam bewustzijn bij leerlingen en studenten en draagt het bij aan talentontwikkeling en beroepsoriëntatie.

Projecten

Nieuws