De gemeente Heemstede heeft een nieuwe nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 met ambitieus maar realistisch beleid. De gemeenteraad stemde vanwege de coronamaatregelen tijdens een digitale vergadering unaniem in met het verbindende duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren.

Het vraagstuk

Hoe ontwikkelen we een meetsysteem om de voortgang van de nota Duurzaam Heemstede te monitoren?

Onze aanpak

De nota werd in een korte doorlooptijd opgesteld. De gemeente Heemstede had al een integrale projectgroep geformeerd met medewerkers uit verschillende beleidsvelden. De projectgroep had heldere kaders en een duidelijk omschreven gewenst projectresultaat voor ogen. Wij hielpen de gemeente om de ideeën binnen de verschillende afdelingen van de gemeente te bundelen en om te zetten in een heldere nota die voor de gestelde deadline kon worden afgerond.

Samen met de projectgroep is invulling gegeven aan de verschillende duurzaamheidsthema’s. Per thema zijn ambities en doelstellingen opgesteld die aansluiten bij de laatste landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Het verbinden van de duurzaamheidsopgaven van verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie was daarbij een belangrijk punt.

Ook werd de adviesgroep duurzaamheid geraadpleegd, die bestaat uit inwoners van de gemeente met expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling. Die adviseerde onder andere om in de nota aan te sluiten bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze zeventien ontwikkelingsdoelen bevatten de belangrijkste uitdagingen waar we momenteel voor staan. Naar aanleiding van het advies legden we de nota langs de meetlat van de SDG´s om te zorgen dat alle relevante doelen aan bod komen.

Het resultaat

Het resultaat is een beknopte en heldere nota waar de gemeente Heemstede de komende jaren voortvarend mee aan de slag kan. Communicatie en participatie hebben daarin een belangrijke plaats gekregen. De gemeente zoekt bij de uitvoering van de nota nadrukkelijk de samenwerking met organisaties en inwoners van Heemstede, om samen te werken aan duurzaamheid. Bij de nota is een uitvoeringsprogramma voor twee jaar opgesteld. Na twee jaar worden de resultaten geëvalueerd en kan zo nodig worden bijgestuurd.

Bekijk de nota op heemstede.nl

 

Meer weten?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

AnoukAnouk Haverkamp

 (030) 635 89 00
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.